top of page

Kyokushinkai

Fra wikipedia:

Kyokushinkai er en form for karate, grunnlagt av Masutatsu Oyama i 1957. «Kyoku» betyr ytterst, «shin» betyr sannhet eller virkelighet, og «kai» betyr møtes eller forenes. Stilarten er basert på andre karateformer som Oyama trente, blant annet Shotokan og Goju-Ryu, og mye av kihon (grunnteknikker) og kata (mønster) stammer fra disse.

 

Kyokushinkai er en fullkontakt-kampsport/-stilart, som vil si at man  konkurrerer ved å gjøre motstander ute av stand til å fortsette etter man har fylt 18. Man benytter ikke beskyttelse utover susp/brystbeskyttelse og tannbeskyttelse. Slag mot hodet er ikke tillatt. Ved trening tilpasses nivået til hver enkelt, men en utøver av Kyokushinkai må uansett innstille seg på hard fysisk og psykisk trening.

Antall utøvere på verdensbasis har blitt anslått til 10-20 millioner. I Norge finnes det pr. 2007 et femtitalls klubber for denne stilarten, tilsluttet ulike grupperinger.​

Grader

Kyokushin benytter fargede og stripede belter for å indikere utviklingsnivå innen kampsporten. For å bli elev og bli tildelt sort belte må det påregnes minst 5 år trening 2-3 ganger i uken.

1. til 10. Dan

Elev. Nivå vises med tilsvarende striper på beltet.

1. og 2. Kyu

Utvikling. Visdom og kreativitet.

3. og 4 Kyu

Empati. Kraft og kontroll.

5. og 6. Kyu

Viljestyrke. Koordinasjon og årvåkenhet.

7. og 8. Kyu

Tilpasningsevne. Tilpasning og reaksjoner.

9. og 10. Kyu

Stabilitet. Fysikk og grunnstillinger.

Mukyu

Renhet. Håp og potensiale.

Dojo Kun

  1. Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.

  2. Vi vil etterstrebe den sanne forståelse for karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.

  3. Med all vår viljestyrke skal vi søke og dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.

  4. Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.

  5. Vi vil følge vår tro og våre idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.

  6. Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.

  7. Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke og oppfylle karatens dypeste mening.

Som en praktikant av Kyokushin skal man etterstrebe å leve etter følgende løfter:

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page